Welkom

 

André Bosman, (Haags) zicht op Zeeland

Het Zeeuwse Kamerlid André Bosman verruilde in 2010 zijn bestaan als jachtvlieger in Texas voor dat van volksvertegenwoordiger in Den Haag. Het was een jongensdroom die uitkwam. Vanaf het Binnenhof heeft Bosman altijd zicht gehouden op zijn thuisbasis Middelburg: ‘Ik wil graag helpen Zeeland en Nederland sterker uit de crisis te laten komen. De VVD is in 2010 begonnen orde op zaken te stellen – nu komt het erop aan de klus te klaren.’

In het kabinet Rutte – II  voert hij namens de VVD-fractie het woord voeren over Koninkrijksrelaties, Visserij en Defensiepersoneel. ‘Een prachtige portefeuille vol uitdagingen. Op het gebied van Koninkrijksrelaties zijn we drie jaar geleden de goede weg ingeslagen naar zelfstandigheid, maar er is nog veel te doen, vooral als het gaat om de financiën. Defensiepersoneel is voor mij als oud F16 piloot bekend terrein. Visserij, is een onderwerp dat me als Zeeuw nauw aan het hart ligt en mijn politieke én persoonlijke band met Zeeland versterkt. De liberaal prijst Zeeland om haar innovatieve karakter en relatief lage werkloosheid in vergelijking met de rest van het land. ‘Ik ben daar apetrots op en zie dit ook als twee speerpunten voor in de nabije toekomst: men wil en gaat in Zeeland aan de slag. Dat moet verder gestimuleerd worden’.

Koninkrijksrelaties

‘De eilanden moeten op eigen benen staan: niet meer de hand ophouden, maar op een volwassen manier zelf de problemen zien op te lossen,’ stelt Bosman. Daarnaast heeft de liberaal meerdere keren bij de Minister aangedrongen op beter toezicht op gemaakte begrotingsafspraken met  Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. ‘Ik wil mij hier blijven inzetten omdat financieel wanbeheer op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten niet ten koste mag gaan van de Nederlandse belastingbetaler,’ aldus Bosman.

Visserij

De ondernemers in de visserijsector moeten wat Bosman betreft de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. ‘Zonder dat de overheid ze lastig valt met allemaal regels. Regels die veel strenger zijn dan Brussel ons vraagt. Daar moeten we echt vanaf.’

Defensiepersoneel

‘Defensiepersoneel is de basis van de krijgsmacht. Het zijn de mannen en vrouwen die de militaire taken uitvoeren. Zij zijn van grote waarde voor Nederland, binnen maar zeker ook buiten de Krijgsmacht. Militairen zijn hoog gekwalificeerd en betrouwbare werknemers die ook buiten de krijgsmacht van grote waarden zijn.’


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid