Wat bevrijdingsdag betekent voor Kamerlid en Afghanistan-veteraan André Bosman

Er is geen dag in het jaar die zo verbonden is met de krijgsmacht als Bevrijdingsdag. Deze feestdag op 5 mei brengt als eerste de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945 op ons netvlies. We kennen de prachtige beelden van militairen die met gejuich worden onthaald en feestende mensen op straat. De militair was tijdens die dagen de belichaming van vrijheid. De vrijheid om te leven en de vrijheid om te zeggen wat je denkt, vrij van onderdrukking en vrij van angst. Dankzij die mannen en vrouwen van de krijgsmacht leven wij vandaag nog steeds in een land en werelddeel dat de grootst mogelijke vorm van vrijheid kent. We nemen die vrijheid wel eens voor lief, als een gegeven. Maar bedenk dat die vrijheid is bevochten. Dat veel militairen hun leven hebben gegeven om die vrijheid te behouden of te bewerkstelligen. En dat die strijd voor vrijheid tot op de dag van vandaag op vele plekken in de wereld nog steeds doorgaat. Vrijheid vraagt iets van ons allemaal, namelijk het lef om ervoor te vechten. Niet alleen als militair, maar ook als burger in het leven van alledag. Onze vrijheden zijn gekomen ten koste van grote offers. We mogen die vrijheid niet verkwanselen. Daarom moeten we invulling blijven geven aan vrijheid, door te zeggen wat we denken en te leven zoals we dat zelf willen. Dan zal die zwaarbevochten vrijheid nooit verloren gaan.

Zolang we "freedom isn't free" voor ogen houden, zijn we bewust dat vrijheid geen gegeven is. Dat je er iets voor moet doen om het te behouden. De meest concrete invulling hiervan wordt gedaan door onze mannen en vrouwen van de Krijgsmacht. Zij staan 24 uur per dag, zeven dagen per week, het hele jaar door paraat om voor die vrijheid te vechten, waar ook ter wereld. Dus als wij op 5 mei die bevrijding weer uitbundig vieren en met elkaar proosten op de vrijheid die we hebben, breng dan een toost uit op de mannen en vrouwen van de Krijgsmacht. Zij verdienen onze erkenning, waardering en respect. Want deze mannen en vrouwen weten als geen ander: freedom isn’t free.

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman is voormalig F16-piloot en diende in Afghanistan.