Koninkrijksrelaties

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Paleis op de Dam symposium “Caribische koraalriffen” (ingezonden 12 december 2016)


1

In hoeverre bent u bekend met de staat van de koraalriffen in het Caribisch gebied?

 

2

In hoeverre bent u van mening dat de koraalriffen in het Koninkrijk van grote waarde zijn voor dat gebied, niet alleen in natuurlijke zin maar ook in economische zin?

 

3

In hoeverre bent u van mening dat de toekomst van de Caribische koraalriffen voldoende aandacht krijgt in Nederland, Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Zo ja, waar blijkt dat uit?

 

4

Kunt u het belang van deze koraalriffen agenderen op de volgende Koninkrijksconferentie en  bij de contacten met de Openbare Lichamen? Zo nee, waarom niet?