Koninkrijksrelaties

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Op Sint Eustatius spoelen koelkasten de zee in» (ingezonden 25 november 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Op Sint Eustatius spelen koelkasten de zee in»?1

Vraag 2

In hoeverre herkent u zich in het beeld zoals geschetst in het artikel?

Vraag 3

Kunt u toelichten welke afspraken er gemaakt zijn over het in gebruik stellen van de nieuwe afvalscheidingsinstallatie?

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom het eilandbestuur weigert mensen op te leiden voor het gebruik van deze afvalscheidingsinstallatie?

Vraag 5

Welke kosten zijn gemaakt bij het aanschaffen van deze afvalscheidingsinstal-latie en door wie zijn deze kosten betaald?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Laar (PvdA), ingezonden 24 november 2016 (vraagnummer 2016Z22157)