Koninkrijksrelaties

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Isla werkt aan concept gaspijp vanuit Venezuela» (ingezonden 8 september 2016).

Vraag 1

Kent u het bericht «Isla werkt aan concept gaspijp vanuit Venezuela»?1

Antwoord 1

Ja.

 

Vraag 2

Welke kosten zijn er verbonden aan dit project?

Antwoord 2

Zie het antwoord op vraag 6.

 

Vraag 3

In hoeverre worden de kosten voor dit project gefinancierd met publiek geld?

Antwoord 3

Zie het antwoord op vraag 6.

 

Vraag 4

In hoeverre zorgt de aanleg van deze gasaansluiting voor een afhankelijkheid van Venezuela? Welke risico’s brengt dit met zich mee?

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 6.

 

Vraag 5

Wat gebeurt er als Venezuela na de aanleg van de gasleiding geen gas meer levert? Wie draait er op voor de kosten? Welke risico’s voor Nederland brengt dat met zich mee? 1Amigoe, 2 augustus 2016  

Antwoord 5

Zie het antwoord op vraag 6.

 

Vraag 6

In hoeverre bent u het eens met de stelling dat Nederland niet mee mag betalen aan de aanleg van deze gasaansluiting?

Antwoord 6

Deze stelling onderschrijf ik. Onderhavig onderwerp betreft een landsaangele-genheid van het land Curaçao.

Tweede