Koninkrijksrelaties

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht Aruba schikt met Valero over milieuschade (ingezonden 1 juli 2016).

Vraag 1

Kent u het bericht «Aruba schikt met Valero over milieuschade»?1

Antwoord 1

Ja.

 

Vraag 2

In hoeverre heeft Nederland een rol gespeeld tijdens de onderhandelingen over de schikking?

Antwoord 2

De aankoop van de raffinaderij door de regering van Aruba is een landsaan-gelegenheid. Om die reden heeft Nederland hierbij geen betrokkenheid.

 

Vraag 3

In hoeverre klopt de bewering dat Valero geen verantwoordelijkheid meer zal dragen voor een eventuele ontmanteling van de raffinaderij?

Antwoord 3

Voor zover mij bekend zijn de onderhandelingen met de huidige eigenaar van de raffinaderij Valero nog niet afgerond. Verdere details over de onderhande-lingen en afspraken tussen het land Aruba en Valero zijn mij onbekend.

 

Vraag 4

In hoeverre is het mogelijk voor u om een tijdsplan met betrekking tot de aankoop van de Citgo raffinaderij door Aruba aan de Kamer te doen toekomen met daarin de bepalende data van aankoop, betalingen, onderhan-delingen en momenten van het tekenen van overeenkomsten? 1http://caribischnetwerk.ntr.nl/2016/06/27/aruba-schikt-met-valero-over-milieuschade/


Antwoord 4

Zie antwoord op vraag 2 en 3.

 

Vraag 5

In hoeverre heeft Aruba voldoende expertise in huis om deze beoordelingen te maken of is hier sprake geweest van ondersteuning met kennis door Nederland?

Antwoord 5

De aankoop van de raffinaderij betreft een landsaangelegenheid van het land Aruba. Nederland heeft hierbij geen betrokkenheid gehad. Over de ingezette expertise heb ik dan ook geen oordeel.