Koninkrijksrelaties

Vragen van de leden Bosman en Ten Broeke (beiden VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht Arubaanse delegatie in Caracas voor Citgo-deal (ingezonden 22 juni 2016).

Vraag 1

Kent u het bericht «Arubaanse delegatie in Caracas voor Citgo-deal»?1

Antwoord 1

Ja.

 

Vraag 2

Bent u bekend met het programma van het bezoek van de handelsdelegatie aan Venezuela?

Antwoord 2

Ja.

 

Vraag 3

Welke rol had de Nederlandse ambassadeur tijdens deze handelsmissie?

Antwoord 3

In zijn hoedanigheid als ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de ambassadeur Minister-President Eman van Aruba en zijn delegatie opgevangen en begeleid tijdens diens bezoek aan Venezuela, zoals gebruike-lijk bij bezoeken van bewindslieden van het Koninkrijk.

 

Vraag 4

Heeft de ondertekening voor de exploitatie van de olieraffinaderij van Valero in San Nicolas reeds plaatsgevonden? Zo ja, wie hebben er getekend? 1Amigoe.com, 10 juni 2016

Antwoord 4

Van Aruba is vernomen dat er leaseovereenkomsten zijn getekend voor de huur van de raffinaderij, de olieterminal en sleepboten. Dit is geschied door de Minister van energie van Aruba, dhr. De Meza, en de President en CEO van CITGO, dhr Martinez.

 

Vraag 5

Welke rol heeft de Nederlandse ambassadeur tijdens deze ondertekening?

Antwoord 5

De Koninkrijksambassadeur heeft slechts de Arubaanse delegatie begeleid.

 

Vraag 6

Is er door de aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur een formele rol of verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de raffinaderij in San Nicolas?

Antwoord 6

Nee. Dit betreft een autonome bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Aruba.