Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Lokale overheden hebben een belangrijke regierol in de verduurzaming van ons land. Gemeenten hebben inzicht in de lokale wensen en mogelijkheden en de gemeenten kunnen daarom het beste bepalen welke energieaansluiting het beste past bij een gebied. Om de verdere verduurzaming van onze dorpen en steden mogelijk te maken moeten er stappen gezet worden. Het laten vervallen van de gasaansluitplicht in aangewezen gebieden, zodat deze gebieden geheel gasloos worden, is daar een voorbeeld van. Dit amendement regelt dat deze ambitie, die de afgelopen jaren door de VVD en de minister van Economische Zaken is ingezet, ook in de praktijk uitgevoerd kan worden. Dit amendement zorgt er daarmee ook voor dat geen onnodige kosten hoeven worden gemaakt voor het vervangen van gasaansluitingen. Er kunnen door dit amendement slimme keuzes gemaakt worden in energieaansluitingen. Zo worden de netkosten voor huishoudens en ondernemers in de toekomst niet onnodig hoog.

 

Download het onderstaande document voor de volledige tekst van het amendement.